สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดสุขศาลา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาคกลาง, โดย admin, วันที่ 9 เมษายน 62 / อ่าน : 1,755เมื่อวันที 2 เม.ย.62 ที่ผ่านมา  ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค บ้านปางสนุก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานเปิดการให้บริการด้านสาธารณสุขของสุขศาลา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และการร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสุขศาลาพระราชทานฯ และร่วมปลูกต้นไม้ โดยมี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดการให้บริการด้านสาธารณสุขของสุขศาลาฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนกรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ
ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงมีพระราชดำริ ให้พัฒนาหน่วยพยาบาล ที่อยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล ให้เป็น “สุขศาลา” ให้เป็นที่พึ่ง ด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคม โดยพระองค์ท่าน ทรงมีพระราชกระแส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้จัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค บ้านปางสนุก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย
 
Facebook Twitter Google+

เรื่องอื่นๆ