สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา


8 ก.พ. 66 งานมหกรรมคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน ครั้งที่ 1 ปี 2566     17 ม.ค. 65 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.บ้านแสนคำลือ(10 ม.ค. 65)     23 ธ.ค. 64 “สุขศาลา” กลไกความร่วมมือเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐด้านสุขภาพ     15 ต.ค. 64 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ สุขศาลาพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11 ส ค 58     15 ต.ค. 64 อธิบดีกรมสบส.ลงพื้นท่ีเปิดอาคารสุขศาลาพระราชทาน ต แม่ตื่น อ แม่ระมาด จ ตาก 7- 8 ม ค 5     15 ต.ค. 64 อธิบดีกรม สบส. ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทาน บ้านแสนคำลือ จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 57     15 ต.ค. 64 การเดินทางสู่พื้นที่สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน     15 ต.ค. 64 กรม สบส.รับรองมาตรฐาน     15 ต.ค. 64 สุขศาลาพระราชทาน     15 ต.ค. 64 สุขศาลาพระราชทาน กรมสบส.     15 ต.ค. 64 สุขศาลาพระราชทาน 100ปี กรม สบส.     15 ต.ค. 64 การ์ตูน animation 3 มิติ ชุด สุขบัญญัติ 10 ประการ เรื่อง ฟันผุ     15 ต.ค. 64 สุขศาลา SUKSALA     17 ก.ย. 64 สุขศาลาพระราชทาน (SUK SALA) EP.3 ตอนจบ     9 ก.ย. 64 สุขศาลาพระราชทาน (SUK SALA) EP.2     6 ก.ย. 64 สุขศาลาพระราชทาน (SUK SALA) EP.1     26 ส.ค. 64 สุขศาลาพระราชทาน (SUK SALA)     26 ส.ค. 64 รายการ สบส. ขอ talk ตอน สุขศาสาพระราชทาน EP2     26 ส.ค. 64 รายการ สบส. ขอ talk ตอน สุขศาสาพระราชทาน EP1     13 ก.ค. 64 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจ และประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ทั้ง 6 หมวด ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ     13 ก.ค. 64 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจ และประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ทั้ง 6 หมวด ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก     30 มิ.ย. 64 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบ 100 ปี บ้านสะไล จังหวัดน่าน เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     1 ก.ค. 64 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด จังหวัดน่าน เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     5 ก.ค. 64 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ จังหวัดเชียงใหม่ เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     29 มิ.ย. 64 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ จังหวัดน่าน เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     26 มิ.ย. 64 ศบส.ที่ 1 ลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ (บ้านแสนคำลือ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     25 มิ.ย. 64 แนวทางการประเมินสุขศาลา ประจำปี 2564 โดย น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์     20 มิ.ย. 64 แบบประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ (Accreditation) สุขศาลาพระราชทานทั่วประเทศ ประจำปี 2564     2 เม.ย. 64 ติดตามการให้บริการในสุขศาลาพระราชทานฯ พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อสุขภาพ     1 เม.ย. 64 ถ่ายไม่หยุด เลยกินยาหยุดถ่ายช่วยได้ไหมนะ ? หรือควรทำอย่างไรดี     1 เม.ย. 64 ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไร ถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันCOVID-19     1 เม.ย. 64 ปวดท้องแบบนี้ เป็นโรคกระเพาะอาหารไหมนะ     31 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดการความรู้ สู่การพัฒนาคุรภาพมาตรฐานสุขศาลาพระราชทาน ในพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่ ๕ จังหวัด ๑๒ แห่ง     12 มี.ค. 64 ติดตามการให้บริการในสุขศาลาพระราชทานฯ     25 ธ.ค. 63 โรคมาลาเรีย การป้องกัน รักษาควบคุม     25 ธ.ค. 63 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ     25 ธ.ค. 63 รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสุขศาลาพระราชทาน ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ     15 ธ.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก)     9 ธ.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ     4 ธ.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแม่จันทะ     8 ก.ย. 63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนสุขศาลาพระราชทานฯ By ศบส.2     8 ก.ย. 63 ตรวจโควิด     8 ก.ย. 63 สัมมนาสุขศาลาประจำปี2563     2 ก.ย. 63 test     26 มี.ค. 63 การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ครูพยาบาล และเครือข่ายพี่เลี้ยง ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563     26 มี.ค. 63 การประชุมคณะทำงานและประสานงานโครงการสุขศาลาพระราชทาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563     18 มี.ค. 63 17 มี.ค.63 ส่งเสริมยกระดับคุณภาพบริการสุขศาลาฯบ้านเลอตอ จ.ตาก     14 มี.ค. 63 30-31 ม.ค.63 ศบส.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมยกระดับคุณภาพบริการ สุขศาลาพระราชทานฯบ้านแม่จันทะ     13 มี.ค. 63 28-29 ม.ค.63 ศบส.2 ร่วมกับ สสจ.ตาก ลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านเลตองคุ     12 มี.ค. 63 26-27 ม.ค.63 รมช.กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน บ้านเลอตอ     12 มี.ค. 63 18-20 ธ.ค.62 ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงสาธารณสุข และรองอธิบดี กรม สบส.ลงพื้นที่ สุขศาลาพระราชทานฯ มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน บ้านเลอตอ     12 มี.ค. 63 29 ต.ค.62 อธิบดี กรม สบส.รับฟัง เยี่ยมเสริมพลัง สุขศาลาพระราชทานฯ มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน บ้านเลอตอ     11 มี.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านละโอ และ สุขศาลาพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติฯ(บ้านไบก์)     11 มี.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านลีนานนท์     11 มี.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านปิล็อกคี่     11 มี.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านไอบือแตร์     11 มี.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านทิไล่ป้า     16 มี.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านปอมื้อ     29 พ.ย. 62 ทดสอบ3.2     29 พ.ย. 62 ทดสอบ3.2     29 พ.ย. 62 ทดสอบ3     15 ต.ค. 62 สุขศาลาพระราชทาน     9 ก.ค. 62 คณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ตรวจความคืบหน้าการก่อนสร้างสุขศษลาพระราชทาน     14 มิ.ย. 62 รายงาน ครูพยาบาล สุขศาลาพระราชทาน อีกหนึ่งบทบาทของ ตชด     12 มิ.ย. 62 สุขศาลาพระราชทาน     9 เม.ย. 62 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดสุขศาลา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค    

ข่าวสารตามเขตสุขภาพ ดูทั้งหมด ค้นหาองค์ความรู้ ดูทั้งหมด ค้นหา