สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

แผนที่สุขศาลาพระราชทานฯสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.)
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ (บ้านผาแดง) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี (บ้านพะกะเช) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 (บ้านสะไล) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ (บ้านแสนคำลือ) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อคคี่ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก (สาขานเรศวรบ้านห้วยโศก) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
 
สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ศกร.)
  สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล (บ้านคลิตี้ล่าง) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
  สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ข้อมูล ทำเนียบสุขศาลา พิกัด
 
และอีก 2 แห่ง จัดตั้งในจังหวัดน่าน และเป็นนอกพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรับผิดชอบ ดังนี้
  • สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก่ำ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  • สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ตำบลขุ่นข่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน