สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

30-31 ม.ค.63 ศบส.2 ลงพื้นที่ส่งเสริมยกระดับคุณภาพบริการ สุขศาลาพระราชทานฯบ้านแม่จันทะ

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, โดย Naruedon, วันที่ 14 มีนาคม 63 / อ่าน : 1,798

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 นำโดยนายนฤดล อ่วมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 นำทีมคณะทำงาน ศบส. 2 ประกอบด้วยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ และกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  สสอ.อุ้มผาง รพ.อุ้มผาง รพ.สต.เปิ่งเคลิ้ง รพ.สต.หม่องกั๊วะ กองกำลัง ตชด.ที่ 34 โดยมีกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ทุนทางสังคม ปัญหาคุณภาพชีวิต ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยชุมชน การจัดระบบเครื่องมือแพทย์ และความปลอดภัย การบำรุงรักษา การจัดการอาคาร และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ และพัฒนาจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน(จุดคัดแยกขยะจากวัสดุในชุมชน) จัดทำสื่อความรู้การบริโภคที่เหมาะสม
Facebook Twitter Google+

เรื่องอื่นๆ