สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

17 มี.ค.63 ส่งเสริมยกระดับคุณภาพบริการสุขศาลาฯบ้านเลอตอ จ.ตาก

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, โดย Naruedon, วันที่ 18 มีนาคม 63 / อ่าน : 2,057

17 มีนาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 โดยนายนฤดล อ่วมสุข รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) และน.ส.อนันต์     วงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการ(ด้านบริหาร) นำทีม น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะทำงานและประสานงาน โครงการสุขพระราชทานฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมเสริมพลัง และส่งเสริมยกระดับให้การให้บริการ ตามมาตรฐานสุขศาลาพระราชทานฯ มุ่งเน้นบริการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู การจัดโครงสร้างระบบบริการ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาฯ ครูพยาบาล ครูใหญ่ ร่วมพูดคุย รับฟัง เสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และร่วมซักถาม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างพอเพียง
Facebook Twitter Google+

เรื่องอื่นๆ