สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

การประชุมคณะทำงานและประสานงานโครงการสุขศาลาพระราชทาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, โดย admin2, วันที่ 26 มีนาคม 63 / อ่าน : 1,383


การจัดประชุมคณะทำงานและประสานงานโครงการสุขศาลาพระราชทาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาการแก้ไขปัญหา และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานให้อยู่ในกรอบแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
Facebook Twitter Google+

เรื่องอื่นๆ