สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ครูพยาบาล และเครือข่ายพี่เลี้ยง ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, โดย admin2, วันที่ 26 มีนาคม 63 / อ่าน : 1,421การจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ครูพยาบาล และเครือข่ายพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการอบรมระยะ 3 ปี ใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพในการให้บริการและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ครูพยาบาล และครูพี่เลี้ยง รวมถึงการพัฒนาให้ชุมชนจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืนในกรอบแนวทางความต้องการในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Facebook Twitter Google+

เรื่องอื่นๆ