สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ (บ้านผาแดง)


ลำดับ  รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1  

ส.ต.อ.หญิง นาฎชนก แจ้งฉิม

 

 

 ครูใหญ่ รร.ตชด. , ครูพยาบาล

 

โทร. 083-155-3785
Email: noo_45161@hotmail.com
2

นายบุญมา กมลวรรณหงส์

   เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน โทร.  081-167-3356