สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก (สาขานเรศวรบ้านห้วยโศก)


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 ร.ต.ท.ทองสิน เกตุลา ครูใหญ่ รร.ตชด. 085-2657129
2 ด.ต.รัชพล ศุภางค์กูล ครูพยาบาล 085-6665302
3 น.ส.สมหญิง ศุภางค์กูล เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ 098-5454230
4 นางสาวหัสบดี  วอมอ เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 098-3730832