สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 ร.ต.อ.ดำรงศักดิ์  ใสฉิม ครูใหญ่ รร.ตชด. 081-7475898
2 จ.ส.ต.หญิงสุนันทา  มิ่งดอนไพร ครูพยาบาล 092-8843979
3 นายธนัญชัย  แก้วช่วยชุบ เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 092-8987179