สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 ร.ต.อ.พัฒณศักดิ์ พัฒนพงศ์ศา ครูใหญ่ รร.ตชด. 096-6495391
2 ส.ต.ท.หญิงสาวิตรี จันทร์ประไพร ครูพยาบาล 094-7598741
3 นางสาวมณฑาทิพย์ ปรุโปร่ง เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 098-3575141