สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 พ.ต.ต.น้อย อ่อนนวล ครูใหญ่ รร.ตชด.  
2 ส.ต.ท.หญิงภัทราพร ชูทอง ครูพยาบาล 091-2153271
3 นางสาวศุภรัตน์ มาลี เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ 098-0454008