สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 พ.ต.ท.สมหมาย รักเอียด ครูใหญ่ รร.ตชด.  
2 ส.ต.ต.หญิงปรียานุช  คงคืน ครูพยาบาล 084-8607488
3 นางสาวอานูรา  มานิ เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ 090-7180392