สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 ด.ต.หญิง อัญยรัตน์  อาหน่าย ครูใหญ่ 089-9748786
2 ส.ต.อ.ธีรยุทธ  ชูกลิ่น  ครูพยาบาล 088-3977572
3 นางสาวสการาวาตี เด็งตา เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ 081-7664241