สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ


ลำดับ  รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1

  ด.ต.สมศักดิ์  พะแก

 

 ครูใหญ่ รร.ตชด.

 

061-6849449

2

ส.ต.ท.เฉลิมพล เมธีโชดก

   

ครูพยาบาล

 

062-5811799

3

ว่าที่ รต.ยงยุทธ มีคุณธรรม

   เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 089-9513327
4 นายชาติชาย ธรรมการธุวคีรี พนักงานช่วยการพยาบาล 098-6168798