สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ


ลำดับ  รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1

  จ่าสิบตำรวจ ชายแดน ภู่นายพล

 

 ครูใหญ่ รร.ตชด.

 

081-0310463

2

สิบตำรวจโท นธวัช โพเก

   

ครูพยาบาล

 

093-2984799

3

นาย ทวีศักดิ์ อมใฝ่สุดา

   เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 061-3087803