สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี (บ้านพะกะเช)


ลำดับ  รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1

พ.ต.ท.ธีระศักดิ์ แก้วมูล

 

 ครูใหญ่ รร.ตชด. และครูพยาบาล

 

098-7476711

2

นายจ่าเยอ พะกิ๊

   

เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน

 

093-2129844