สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก)


ลำดับ  รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1

ด.ต.พระนาย ขาวบาง

ครูใหญ่ รร.ตชด. 

 

098-998-6846

2

ด.ต.สุริยา บุญไทย

ครูพยาบาล 085-428-4656 
3

นายนรินทร์ ถิ่นสำราญ

เจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาฯ -

c