สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล (บ้านคลิตี้ล่าง)


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 พ.ต.ท.วิรยุทธ์ แสงสุวรรณ ครูใหญ่ รร.ตชด. 092-3255525
2 ส.ต.ท.หญิง แพรพลอย  หลักเมตร์ ครูพยาบาล 080-6649349