สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 (บ้านสะไล)


ลำดับ  รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1    

ด.ต.สราวุธ สร้อยจิตร

   ครูใหญ่ รร.ตชด.

 

 
2

.ต. สกุล เคยหลุ

   

   ครูพยาบาล

0833224053
3

นางสาวพิชามญชุ์ บัวเหล็ก

   เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 0986256272