สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ (บ้านแสนคำลือ)


ลำดับ  รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1  

ด.ต.นพดล กนกพันจิรวัฒน์

 

 

 ครูใหญ่ รร.ตชด.

  

 
2

ส.ต.ท.นิวัตร สุข่า

   

ครูพยาบาล

 

 
3

นายอนุพงษ์ วรวัตสิริกุล

   เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 099-1409654
4

นางสาวสุวรรณี สถิตธรรมคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสุขศาลาพระราชทาน