สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ)


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1    ด.ต.ประทาน เชื้อเมืองพาน    ครูใหญ่ รร.ตชด.  
2    จ.ส.ต.หัสนัย บูชาคุณธรรม    ครูพยาบาล  
3    นางอัญชลี ฤทธิรณนาวี    เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 097-9491256
4    นางสาวพิสมัย บำเพ็ญขุนเขา    เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน 090-2025277