สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 จ.ส.ต.ศรราม เยี่ยมคุณธรรม ครูใหญ่ รร.ตชด. , ครูพยาบาล 082-8793510
2 นายณัฐพล กาญจนเจริญชัย เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ  
3 สิบเอกบิลลี่  นทีประภัสสร พยาบาลวิชาชีพ  
4 นางสาวนดาริกา  แสงอุดม พยาบาลวิชาชีพ