สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ


ลำดับ รูป ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1 ด.ต.คณิต ช่างเงิน ครูใหญ่ รร.ตชด.  
2 จ.ส.ต.ชินวัตร คีรีดุจจินดา ครูพยาบาล 089-0130123
3 นางสาวชลธิชา คีรีบุปผา เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ  
4 นางสาวลำดวน คีรีการะเกด พยาบาลวิชาชีพ