สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อคคี่


ลำดับ  รูป   ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อ/อีเมล์
1    

พ.ต.ท.สุธีระ สุดแสวง

   

ครูใหญ่ รร.ตชด.

กก.ตชด.13

081-7561575
2    

ส.ต.อ. มงคลชัย ศิริศัตยากุล

ครูพยาบาล  
      นางสาวบัวเย็น ทองผาสีงาม เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน โทรศัพท์ 062-4539950