สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า


ลำดับ รูปถ่าย ยศ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ/อีเมล์

1.   พ.ต.ต. เอนก คำภิมูล ครูใหญ่ 085-2931-425
2.   ส.ต.อ.หญิง จารญา ก้องขุนคีรี ครูพยาบาล 087-1603402
3.   นายสนธยา ช่วยบำรุงวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำ 063-2500-487